An image depicting several children playing football, taken through the net of the goal.

Bollis

Rörelseglädje och kamratskap efter skoltid genom fotboll, samarbete och bollekar.

Om Bollis

Bollis är en verksamhet dit barn i Norrköping kan komma för att träffa kompisar, spela fotboll och ha roligt. Varje vecka möts flera hundra barn och 20-tal unga ledare vid någon av våra samlingar i Hageby, Marielund och Navestad. Bollis följer barnrättsperspektivet vilket innebär att vi ser till varje barns rätt till utveckling, inflytande och fritid. Vi arbetar i mindre grupper med särskilt utsedda ledare, på så sätt får barnen lära sig i en bra miljö och har alltid någon att vända sig till om de skulle undra något. Många av våra gruppledare är ungdomar från barnens områden.

Genom Bollis skapar vi meningsfull fritid som bygger på rörelseglädje, samarbete, fotbollsspel, kamratskap och bollekar. Bollisträningarna sker efter skolan i närheten av barnens skolor. Idag tränar 500 barn i Bollis och vi sysselsätter 25 unga ledare i verksamheten. Träningarna är öppna och kostnadsfria för alla barn i åk 2–6 i områdenas skolor. Vi samarbetar med alla skolor i de socioekonomiskt svaga områdena i Norrköping. Det är föräldrarna som anmäler barnen till Bollis

Våra gruppledare är ofta gymnasieungdomar från barnens områden. Vi sysselsätter 25 gruppledare i åldern 16-25 år. Bollis är ofta ett första jobb och en väg in på arbetsmarknaden. Genom att arvodera ledarna får barnen välutbildade och engagerade ledare. Gruppledarna är viktiga förebilder för barnen. Gruppledarna utbildas och coachas av seniora ledare med lång erfarenhet av att jobba med barn och fotboll.

Vi har en miljö där alla barn kan vara med utifrån sina förutsättningar.
Genom samarbete, rörelseglädje, fairplay och kamratskap bidrar vi till barnens sociala utveckling. Där barnen utöver fotbollen lär sig genom samtal mer om hur man är en bra lagkompis. Vi har tagit fram en metod via goal fair play, där målet är att skapa mer glädje och fair play på och runt fotbollsplanen. Vår metod bygger på små grupper om 6 barn och 1 gruppledare.

Vi har de senaste åren kunnat erbjuda lovfotboll och Bolliscupen  
Lovfotbollen är träningar under lovet i våra 3 områden. Öppen för alla barn i åldern 6-13 år. Cupen är en stor dag för både barn och ledare. Under Bolliscupen möts mellanstadiebarnen från våra 3 områden. För majoriteten av barnen är Bolliscupen första gången de upplever en cup. En heldag som börjar med att barnen hämtas med buss och sen får uppleva en dag fylld med glädje, kamratskap och fotboll.

Under 2023 så jobbar vi med att ge fler barn och unga ledare Bollis.
Genom att växa Bollis i kommuner med liknande situation som Norrköping. Vår ambition är att starta Bollis i en ny kommun i slutet av året.

Verksamhetsledare

Senaste Nytt

13.6.24

Vi blickar tillbaka på en fin Bollissäsong

13.6.24

Stadium Foundation stöttar vår verksamhet

16.4.24

Skoinsamling till Bollisbarnen

Anmälningsblanket

Ladda Ned

Träningstider

Hageby

Bollklubben Norrköping Tillsammans erbjuder flickor och pojkar i årskurs 2, 3, 4, 5 och 6 från Söderporten fotbollsverksamhet på Sydvallen, med start vecka 36, 2023. Alla är välkomna – du behöver inte tillhöra någon förening.

Måndag

Årskurs 2-3

14:30–15:30

Årskurs 4-6

15:30–16:30

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Årskurs 2-3

14:30–15:30

Årskurs 4-6

15:30–16:30

Marielund

Bollklubben Norrköping Tillsammans erbjuder flickor och pojkar i årskurs 2, 3, 4, 5 och 6 från Matteusskolan, Folkparksskolan och Vittraskolan fotbollsverksamhet på Bollspelaren, med start vecka 36, 2023. Alla är välkomna – du behöver inte tillhöra någon förening.

Måndag

Tisdag

Onsdag

Årskurs 2-3

14:30–15:30

Årskurs 4-6

15:30–16:30

Torsdag

Fredag

Navestad

Bollklubben Norrköping Tillsammans erbjuder flickor och pojkar i årskurs 2, 3, 4, 5 och 6 från skolorna Silverdansen, Diamanten och Navestadsskolan fotbollsverksamhet med start vecka 36, 2023. Alla är välkomna – du behöver inte tillhöra någon förening.

Måndag

Tisdag

Årskurs 2-3
Silverdansen vid Skolan
14:30–15:15
Årskurs 2-6
Diamanten - Navestad IP
15:30-16:30
Årskurs 4-6
Navestadskolan - Navestad IP
15:30–16:30

Onsdag

Torsdag

Årskurs 2-3
Diamanten + Silverdansen
Navestad IP
15:00-16:00
Årskurs 4-6
Diamanten + Navestadsskolan
Navestad IP 
16:00-17:00

Fredag

Vrinnevi

Bollklubben Norrköping tillsammans erbjuder flickor och pojkar i årskurs 2, 3, 4, 5 och 6 från Vrinneviskolan träningar. Åk 2-3 tränar på konstgräsplanen utanför skolan. Årskurs 4-6 är på Navestad idrottsplats med start vecka 36, 2023. Alla är välkomna – du behöver inte tillhöra någon förening.

Måndag

Årskurs 2

14:15–15:15

Tisdag

Årskurs 4-6

15:30-16:30

Onsdag

Torsdag

Årskurs 3

14:15-15:15

Årskurs 4-6

16:00-17:00

Fredag

Årskurs 2

14:00-15:00

Bollis i bilder

No items found.

Bollis historia

Bollis – Lek och Spel startades 2014 av Pelle Holm och Thomas Westerberg. Målet var att aktivera unga på fritiden samtidigt som man ville stärka barnens skolresultat och bidra till integrationen i det svenska samhället. Genom ett nära samarbete med ledare i IFK Norrköping, IF Sylvia och Assyriska IF utvecklades verksamheten under flera år och år 2017 startades Norrköping Tillsammans för att ge initiativ som Bollis – Lek och Spel ännu fler möjligheter att växa och bli bättre.

Idag finns vi på Matteusskolan, Folkparksskolan, Vittraskolan, Söderporten, Navestadsskolan, Diamanten och Silverdansen där vi ger elever i årskurs 2-6 möjligheten att idrotta och umgås i anslutning till skoldagens slut. Nästan hälften av alla barnen som går på dessa skolor väljer att vara med på Bollis och totalt är det närmare 500 barn som deltar, något som vi är väldigt glada och stolta över.

En bra Bolliskamrat

Låter alla
vara med
Fuskar
inte
Fryser inte
ut andra
Bidrar till positiv
stämning
Diskriminerar
ingen
Respekterar
olikheter
Har ett
uppmuntrande språk
Använder
inte våld
Följer
reglerna
Är inte
rasistisk
Använder inte ett negativt språk
Är en bra vinnare
och förlorare

Tack till

Global
Lightbox
Select