An image depicting several children playing football, taken through the net of the goal.

Bollis – Lek & Spel

Rörelseglädje och gemenskap efter skoltid genom fotboll, lekar och lagövningar.

Om Bollis

Bollis – Lek & Spel är ett initiativ dit barn och ungdomar i Norrköping kan komma för att träffa kompisar, spela fotboll och ha roligt. Varje vecka möts flera hundra skolungdomar vid någon av våra samlingar i Hageby, Marielund och Navestad. Bollis Lek & Spel följer barnrättsperspektivet vilket innebär att vi ser till varje barns rätt till utveckling, inflytande och fritid. Vi arbetar i mindre grupper med särskilt utsedda ledare, på så sätt får barnen lära sig i en bra miljö och deltagarna har alltid någon att vända sig till om de skulle undra något.

Vårt mål är att alla som deltar ska få pröva på så många av fotbollens moment som möjligt. Varje vecka har ett specifikt tema där vi fokuserar lite extra på en särskild del av fotbollen som att dribbla eller att stå i mål. Var femte vecka får barnen bestämma själva och då slutar det oftast med att vi spelar match. Utöver fotbollen lär sig barnen genom samtal och diskussioner mer om hur man är en bra lagkompis. Vi arbetar efter tolv punkter som är framtagna av Friends, Laget.se och tidningen Goal, med målet att skapa mer glädje och fair play på och runt fotbollsplanen.

Bollis – Lek & Spel utgår ifrån fotbollsplanerna i barnens närområde och pågår hela läsåret. Vi håller till utomhus på våren och hösten och är inomhus under vintersäsongen. Genom åren har vi även kunnat erbjuda lovfotboll och hösten 2021 arrangerade vi vår första höstlovscup — en mycket lyckad dag för både barn och ledare.

Det är föräldrarna som anmäler barnen till Bollis och att vara med är kostnadsfritt. Vid avslutningen får barnen som regelbundet deltagit utrustning såsom boll och tröja som man får behålla. På så sätt har alla jämlika förutsättningar att vara med och för några kan utrustningen även innebära nya möjligheter att engagera sig i andra idrottsföreningar och att spela fotboll utanför Bollisträningarna.

Ansvarig Ledare

Senaste Nytt

8.6.23

Se filmen från Bolliscupen här

8.6.23

Bollisavslutningen med besök av vår samarbetspartner IFK Norrköping

23.5.23

SVT besökte oss - se reportagen här

Anmälningsblanket

Ladda Ned

Träningstider

Hageby

Norrköping Tillsammans erbjuder flickor och pojkar i årskurs 2, 3, 4, 5 och 6 från Söderporten fotbollsverksamhet på Sydvallen, med start måndagen 5 september 2022. Alla är välkomna – du behöver inte tillhöra någon förening.

Måndag

Årskurs 2-3

14:45–15:45

Årskurs 4-6

15:45–16:45

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Årskurs 2-3

14:45–15:45

Årskurs 4-6

15:45–16:45

Marielund

Norrköping Tillsammans erbjuder flickor och pojkar i årskurs 2, 3, 4, 5 och 6 från Matteusskolan, Folkparksskolan och Vittra fotbollsverksamhet på Bollspelaren, med start onsdagen 7 september 2022. Alla är välkomna – du behöver inte tillhöra någon förening.

Måndag

Tisdag

Onsdag

Årskurs 2-3

14:45–15:45

Årskurs 4-6

15:45–16:45

Torsdag

Fredag

Navestad

Norrköping Tillsammans erbjuder flickor och pojkar i årskurs 2, 3, 4, 5 och 6 från skolorna Silverdansen, Diamanten och Navestadsskolan fotbollsverksamhet på Konstgräsplanen, med start tisdagen 6 september 2022. Alla är välkomna – du behöver inte tillhöra någon förening.

Måndag

Tisdag

Årskurs 2-3

14:45–15:45

Årskurs 4-6

15:45–16:45

Onsdag

Torsdag

Årskurs 2-3

14:45–15:45

Årskurs 4-6

15:45–16:45

Fredag

Vrinnevi

Norrköping tillsammans erbjuder flickor och pojkar i årskurs 2, 3, 4, 5 och 6 från Vrinneviskolan på konstgräsplanen utanför. Årskurs 4-6 är på Navestad idrottsplats. Starten är 5 september. Alla är välkomna – du behöver inte tillhöra någon förening.

Måndag

Årskurs 2

14:15–15:15

Tisdag

Årskurs 3

14:15–15:15

Årskurs 4-6

15:45–16:45

Onsdag

Torsdag

Årskurs 4-6

15:45–16:45

Fredag

Bollis i bilder

No items found.

Bollis historia

Bollis – Lek och Spel startades 2014 av Pelle Holm och Thomas Westerberg. Målet var att aktivera unga på fritiden samtidigt som man ville stärka barnens skolresultat och bidra till integrationen i det svenska samhället. Genom ett nära samarbete med ledare i IFK Norrköping, IF Sylvia och Assyriska IF utvecklades verksamheten under flera år och år 2017 startades Norrköping Tillsammans för att ge initiativ som Bollis – Lek och Spel ännu fler möjligheter att växa och bli bättre.

Idag finns vi på Matteusskolan, Folkparksskolan, Vittraskolan, Söderporten, Navestadsskolan, Diamanten och Silverdansen där vi ger elever i årskurs 2-6 möjligheten att idrotta och umgås i anslutning till skoldagens slut. Nästan hälften av alla barnen som går på dessa skolor väljer att vara med på Bollis och totalt är det närmare 500 barn som deltar, något som vi är väldigt glada och stolta över.

En bra Bolliskamrat

Låter alla
vara med
Fuskar
inte
Fryser inte
ut andra
Bidrar till positiv
stämning
Diskriminerar
ingen
Respekterar
olikheter
Har ett
uppmuntrande språk
Använder
inte våld
Följer
reglerna
Är inte
rasistisk
Använder inte ett negativt språk
Är en bra vinnare
och förlorare

Tack till

Global
Lightbox
Select