Tillsammans gör vi skillnad

Norrköping Tillsammans är en öppen ideell förening som verkar för att barn och ungdomar i Norrköpings kommun skall växa och lyckas väl i samhället. Vi tror att vägen dit kan gå via lek, spel och gemenskap. Därför har vi sedan 2017 både grundat och stöttat flera olika verksamheter över Norrköping — alla med det gemensamma målet att skapa trygga och utvecklande sammanhang för nästa generations Norrköpingsbor.

An image depicting a child and coach doing a high-five.
An image depicting a child and coach doing a high-five.
An image depicting a child and coach doing a high-five.

Aktuellt

Detta projekt medfinansieras av Europeiska unionen”
Logotyp för Norrköping Tillsammans.
4.7.24

Vår nya verksamhet - ledarutbildningen Movement by Norrköping Tillsammans

Alla
Logotyp för Norrköping Tillsammans.
4.7.24

Vår nya verksamhet - ledarutbildningen Movement by Norrköping Tillsammans

Alla
Logotyp för Norrköping Tillsammans.
13.6.24

Vi blickar tillbaka på en fin Bollissäsong

Alla
Logotyp för Norrköping Tillsammans.
13.6.24

Sommarfotboll 2024

Alla
Logotyp för Norrköping Tillsammans.
13.6.24

Stadium Foundation stöttar vår verksamhet

Alla

Bollis

Fotboll och rörelse för unga barns utveckling, välmående och glädje.

I snart tio år har vi arrangerat fotbollsverksamhet efter skoltid i Hageby, Marielund och Navestad. Idag är vi stolta att ha närmare 500 deltagare.

Våra tidigare initiativ

Nattfotbollen

Genom spontanfotboll och med lokalt förankrade ledare drev vi under flera år initiativet Nattfotbollen i samarbete med Good Sport. Initiativet verkade för att minska kriminalitet samt ge unga ett tryggt, kostnadsfritt och inspirerande sammanhang under helgkvällar.

01

Trygg Skolgång

I initiativet Trygg Skolgång samarbetade vi tillsammans med Norrköpings skolor för att genom ledarledda lekar och fysiska aktiviteter skapa trygghet, glädje, samt lugn och ro på rasterna. Samtidigt gav vi också lärarna mer tid att förbereda nästa lektion.

02

Bollis – läs & räkna

Bollis - läs & räkna gav alla barn möjligheten att komma väl in i skolan. Efter skolan kunde barnen få hjälp med läxor, spela pedagogiska spel eller jobba med roliga arbetsblad speciellt utvecklade i samarbete med Linköpings universitet.

03
An image depicting leaders Allan Borgvart & Andreas Hadenius planning the next exercise.

Tillsammans med forskningen

För oss har det alltid varit viktigt att våra verksamheter gör mätbar och relevant skillnad. Tack vare ett långtgående samarbete med Linköpings universitet kan vi göra just det. I snart tio år har professor Magnus Dahlstedt och lektor David Ekholm följt vårt arbete, vilket har tjänat som en värdefull kvalitetssäkring. 

Samarbetet med Linköpings universitet är nu i en intressant utvecklingsfas med flera nystartade studier.

Global
CSS
Lightbox
Select